Go to content

איכות הסביבה

המאמצים שלנו לסייע בהפחתת השימוש באנרגיה והפחתת כמות פליטת המזהמים

פעולות ידידותיות לסביבה

היות ופילוסופית ניהול סביבתי מקיף עומדת מול עינינו, קיה מוטורס מציינת ומבצעת הערכה סביבתית בכל מטרה ולכל עבודה, על מנת להשיג את המטרה הסופית שלנו של מזעור צריכת האנרגיה / כמות פליטת המזהמים וגזי חממה.
אנו מחויבים לענות על הצרכים החברתיים, הכלכליים והאקולוגיים של האנושות למימוש האחריות החברתית שלנו להפוך את החברה למשגשגת וברת קיימא.