Go to content
להתקדם בכל הרמות

להתקדם בכל הרמות

   חיצוני

   דינמיות בהתגלמותה

   דינמיות בהתגלמותה

   הנוף העירוני... מגרש המשחקים הטבעי שלך.

   הנוף העירוני... מגרש המשחקים הטבעי שלך.

   חלקה והחלטית... מהחזית ועד לפגוש האחורי

   חלקה והחלטית... מהחזית ועד לפגוש האחורי

   פנימי

   יותר מרחב, יותר נוחות, יותר תחכום

   בטיחות

   באופטימה נעשה שימוש בפלדה מתקדמת ומחוזקת

   חלקה והחלטית... מהחזית ועד לפגוש האחורי

   table fix area
   דגםקבוצת רישויללא מע"מכולל מע"מסכום האגרה
   אופטימה דיזל 1.7 אוטומטי5152,906 ש"ח178,900 ש"ח2,382 ש"ח
   אופטימה 1.7 פנורמיק אוטומטי דיזל5155,470 ש"ח181,900 ש"ח2,382 ש"ח
   אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות מוצגות. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.