המשך לתוכן

מימוש הזכאות

המאמצים שלנו לסייע בהפחתת השימוש באנרגיה והפחתת כמות פליטת המזהמים

מחלקת ניידות של המוסד לביטוח לאומי מעניקה הטבות למוגבלים בניידות, שכושר הניידות שלהם

נפגע מסיבות שונות. מוגבל בניידות הינו מי שכושר ניידותו נפגע (פגיעה ברגליים), ולשכת הבריאות

אכן קבעה שהוא מוגבל בניידות, קבעה עבורו אחוזי ניידות וסוג ליקוי, בהתאם לרשימה שהיא מפרסמת.

 

מוגבל בניידות הינו תושב ישראל החי בישראל, מגיל 3 ועד גיל פרישה, שהוכר כמוגבל בניידות ע"י וועדה רפואית, בין אם הוא נוהג עצמאית (ונקבעו לו לפחות 40% מוגבלות בניידות) ובין אם הוא מוסע (ונקבעו לו לפחות 60% מוגבלות בניידות).

 

רכב רפואי הוא רכב המשמש את הנכה לצורך ניידותו. גובה הסיוע לרכישת הרכב או החלפתו נקבע בהתאם לדרגת הנכות וסוגה, וכן בהתאם לצרכים ייחודיים שקובעת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. בהתאם לכך נקבע לכל נכה "רכב יציג" אשר לפיו נקבע למעשה תקציב הסיוע שלו יהיה זכאי. הנכה רשאי לרכוש רכב שונה מזה שאושר לו כרכב יציג, ובמקרה זה יכול שיאלץ להוסיף סכומים נוספים על חשבונו האישי מעבר לסכום ההטבה שאושרה לו. ככלל הסיוע לרכישת הרכב ניתן בשני טפסים נפרדים – "הלוואה עומדת למימון הרכב" ו "הלוואה עומדת למימון המיסים החלים על הרכב" – טפסים אלו כוללים את סוג הרכב היציג שאושר וסכום מקסימאלי. טפסים אלו מהווים מעין "צ'ק" שנמסר

ליבואן הרכב ומהווה חלק מהתשלום על הרכב.

 

סכום הצ'ק נגזר ממחיר הרכב שנרכש ולא יותר מהסכום המקסימאלי הרשום בטופס.

 

ה"הלוואה העומדת" הופכת למעשה למענק בתום התקופה המאושרת להחלפת רכב (בד"כ 42 חודשים לנכה נוהג ו 48 חודשים לנכה מוסע) להוציא מקרים מיוחדים בהם הנכה עוזב את הארץ, נמצא במאסר וכו').במקרה של החלפת רכב, ינוכה מהסכום המאושר ערכו של הרכב הקודם שאושר,

על פי מחירון לוי יצחק לדגם היציג שאושר בפעם הקודמת.

לפני רכישת הרכב חשוב להציג את הטפסים ליועץ הנגישות של קיה ולהבין בדיוק

אם תידרשו להוסיף תשלום לדגם הקיה שבחרתם ואם כן – באיזה סכום מדובר. 

 

מסלולי המימון של קיה מאפשרים לכם ליהנות מרכב פרטי ונח המתאים לצרכיכם

אפילו אם הרכב שאושר לכם הוא רכב מסחרי או רכב קטן מכפי צרכיכם.

 

 

שלבים במימוש הזכאות לרכב מונגש

 

 בדיקה רפואית בלשכת הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות

 

 

השלב הראשון בתהליך הבדיקה לזכאות לרכב נכה הנו הגשת בקשה לבדיקה רפואית לצורך קביעת אחוזי ניידות. אחוזי הניידות נקבעים ע"י וועדה של לשכת הבריאות, שהיא חיצונית למוסד לביטוח לאומי.

הזמנה לוועדה והטופס למילוי תוכלו למצוא בקישור הבא:

 

מילאתם את הטופס והחתמתם את הרופא המטפל או את רופא המשפחה? מצוין.הגישו אותו ללשכת הבריאות האזורית והמתינו לקבלת זימון לוועדה. במהלך הבדיקה יקבעו: סעיף הליקוי שלכם, אחוזי הניידות, והצורך/ הזדקקות לכסא גלגלים והשימוש בו.
תוצאות הוועדה יגיעו לביתכם בדואר.
אם תרצו לערער על תוצאות הוועדה תוכלו לעשות זאת תוך 60 ימים.

 

תביעה להטבות על פי סכם הנידות

 

כעת, עליכם להגיש טופס תביעה לביטוח הלאומי לצורך קבלת הסיוע ברכישת הרכב,

המיסים על הרכב והתאמות והאביזרים הנדרשים:

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – וועדת גודל רכב

 

במידה ואינכם מעוניינים לרכוש רכב פרטי בנפח מנוע המאושר לכם על פי זכאותכם הבסיסית, אלא מעוניינים ברכב גדול יותר, מחלקת ניידות תפנה אתכם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
אם אתם נוהגים – תוזמנו לוועדה לכשירות נהיגה שתבדוק את כושרכם לנהוג ותקבע לכם מגבלות בנהיגה.

לאחר לימוד נהיגה (על חשבון המוסד לביטוח לאומי) ומעבר טסט בהצלחה, יופק לכם רישיון המכיל את מגבלות הנהיגה ותופנו לוועדת גודל רכב.

וועדת גודל רכב קובעת את סוג הרכב לו תהיו זכאים ואת אביזרי העזר הנדרשים.

לאחר הוועדה, תנפיק לכם מחלקת הניידות את האישורים להלוואה עומדת עבור יבואן הרכב ואת טופס האבזור עבור חברת האבזור.

 

כאמור, בעזרת פתרונות המימון הנוחים של קיה, תמיד תוכלו לשדרג את הרכב שאושר לכם בוועדה ולהתקדם לרכב גדול או מתאים יותר, בתנאי שניתן להתקין בו את אביזרי העזר הנדרשים.

 

יועצי הנגישות שלנו ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בבדיקת האפשרויות