המשך לתוכן

מימוש הזכאות

המאמצים שלנו לסייע בהפחתת השימוש באנרגיה והפחתת כמות פליטת המזהמים

נכי צה"ל זכאים למגוון זכויות בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו להם ולנסיבות הרפואיות שלהם עקב הנכות. במסגרת זו נכים תושבי ישראל (לפחות 180 ימים בשנה) שנקבעו להם 50% נכות ומעלה

(או 30% במקרה של פגיעות רגל) זכאים לסיוע ברכישת רכב רפואי שנועד לסייע להם בתהליך

השיקום וחזרה לשגרת החיים, וכן לגמלה חודשית לכיסוי הוצאות אחזקת הרכב.
נכי צה"ל אשר נקבעו להם למעלה מ-100% נכות ומוגדרים כבעלי נכות מיוחדת (עקב מגבלת שימוש ברגליים), יהיו זכאים לרכב רפואי במימון מלא של המדינה.

נכה צהל רשאי להחליף רכב אחת לשלוש וחצי שנים, או מוקדם יותר באישור אחראי רכב רפואי באגף השיקום של משרד הביטחון.

הסיוע לרכישת הרכב ראשון יינתן עד 80% במענק ו-20% בהלוואה, בהתאם לרכב היציג שבזכאות. בהחלפת רכב ינוכה מסכום זה שווי הרכב היציג שאושר בפעם הקודמת על פי מחירון יצחק לוי לרכב המשומש (בהפחתת 5%). סכום הסיוע ("המענק") מועבר ישירות ליבואן הרכב.

תהליך אישור הבקשה והעברת הכסף ליבואן אורך בין 4 ל-6 שבועות.

לצורך מימוש הזכאות יש לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל בצרוף רישיון נהיגה ורישיון רכב

(במקרה של החלפה) ובצרוף הטפסים הבאים (ניתן להגיש את הטפסים גם באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט).

 

במידה ויהיה צורך בחומר רפואי עדכני – הנושא יטופל על ידי המחלקה לשירותים רפואיים במחוז. תשובת המכון לבטיחות בדרכים תשלח במישרין לזכאי ובנוסף ישלחו לזכאי מסמך המפרט את זכאותו וטפסי הסכמה לשעבוד הרכב. הזכאי רשאי לשדרג על חשבונו את הרכב שאושר לו.

 

מסלולי המימון והמחירים המיוחדים של קיה עבור נכי צה"ל יאפשרו לכם לבחור בדגם קיה המתאים לצרכיכם, בדרך הקלה והנוחה ביותר.