המשך לתוכן

חיישן שמירה על מרחק HDA – מדריך הנהיגה של קיה

אמצעי בטיחות חדש מבית KIA, המתריע בפני סכנות בדרך והופך את חווית הנהיגה לבטוחה יותר ונעימה יותרלפרטים נוספים על המערכות החדשות של קיה, היכנסו לאתר: https://kia-israel.co.il/