המשך לתוכן

חיישני תאורה חכמה – מדריך הנהיגה של קיה

חיישני LBA מתאימים את כיוון התאורה של הרכב לפי טוואי השטח ועל ידי כך מרחיבים את שדה הראייה של הנהג גם בעיקולים הקשים ביותר.