המשך לתוכן

חיישני HAC – מדריך הנהיגה של קיה

חיישני HAC להפעלה אוטומטית של בלם היד למשך כמה שניות נוספות בזמן זינוק בעליה על מנת למנוע הדרדרות של הרכב לאחור