המשך לתוכן

מדריך הנהיגה של קיה – תצוגה עילית HUD

ממשק משתמש פשוט וברור שמאפשר להבין את הנחיות הניווט, מהירות הנסיעה ופרטים נוספים המוקרנים על השמשה הקידמית במבט אחד קצר