המשך לתוכן
https://kia-israel.co.il/לקרוא-ולדעת/קיה-קרניבל-המיניוואן-המושלם-למשפחות

מערכות בטיחות

מערכות הבטיחות החכמות של רכבי קיה

כל מה שיש לדעת על המערכות החכמות של רכבי קיה

מערכת שמירה על הנתיב LKA - קיה

מערכות הבקרה לסטייה מהנתיב- LKA​

המערכת מאפשרת שמירה של הרכב בנתיב הנסיעה.

המערכת מסוגלת להפעיל את ההיגוי ולהשמיע התראה קולית וויזואלית.

כאשר המכונית תסטה ותגיע לקו ההפרדה, יופעל ההיגוי באופן אוטומטי ויחזיר את המכונית לנתיב.

צערכת בלימה אוטונמית של קיה

מערכות AEB בלימה אוטונומית (FCA)​

מערכת בלימה אוטונומית AEB מזהה מצבים בהם קיימת סכנה לתאונה ומפעילה התראה קולית (צפצוף) והתראה ויזולית (בתצוגת לוח השעונים) כך שהנהג יבלום.

מערכת AEB פעילה ממהירות 10 קמ"ש ועד 160 קמ"ש.

כאשר מהירות המכונית נמוכה מ- 60 / 80 קמ"ש (תלוי בדגם הרכב) ומזוהה סכנה מידית לתאונה, המערכת תפעיל את מערכת הבלמים במלוא העוצמה.
בדגם פרימיום - כנ"ל עד למהירות 80 קמ"ש.

מערכת התראה מתאונה FCW​

הנהג יכול לבחור 2 אפשרויות לתחילת ההתראה:

NORMAL - תחילת הבקרה 2.5 שניות לפני ההתנגשות

Later - תחילת הבקרה 2.0 שניות לפני התנגשות

בקרת שיוט חכמה SCC

מערכת בקרת שיוט חכמה SCC הינה מערכת המאפשרת לנהג לקבוע את מהירות הנסיעה תוך התחשבות בתנועה.

המערכת תפחית או תגביר את המהירות בהתאם לנסיעת המכונית שלפנים.

מערכת RCCW - קיה רכב בטיחותי

בקרת רכב חוצה RCCW (בדגם פרימיום בלבד)

מערכת RCCW משתמשת בראדרים של מערכת BCW כדי לזהות תנועה החוצה את מקום החנייה.

בקרת שטחים מתים BCW

בקרת שטחים מתים BCW (בדגם פרימיום בלבד)

מערכת BCW מאפשרת זיהוי והתראה כאשר תזוהה מכונית הנוסעת מצידי המכונית בשטח המת שלא מכוסה ע"י המראות.

כאשר נאותת לעקיפה תשמע בנוסף התראה קולית

בקרת ערנות נהג DAA

מה זאת מערכת בקרת עייפות נהג?
מערכת זו מבקרת את מצב העייפות של הנהג.

המערכת הבוחנת את מידת ההפעלה של גלגל ההגה, דוושת התאוצה ודוושת הבלמים וזאת בנוסף לזיהוי תנועת המכונית בנתיב וזאת באמצעות המצלמה המובנית במכונית.

בקרת עמעום אורות HBA

בקרת עמעום אורות HBA

מה זאת מערכת בקרת עמעום אוטומטית?
מערכת זו מבצעת שימוש במצלמה המקורית כדי לזהות מצבים בהם התאורה הסביבתית נמוכה.

במצבים אלו תפעיל המערכת את האורות הגבוהים.

מערכת בקרת עקיבה בנתיב LFA

המערכת LFA מאפשרת עקיבה של המכונית בנתיב הנסיעה החל ממצב עמידה.

הערה: מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג.

דילוג לתוכן