המשך לתוכן
נסיעת מבחן
עכשיו בישראל! קיה פיקנטו החדשה  GREAT. AGAIN

עכשיו בישראל! קיה פיקנטו החדשה GREAT. AGAIN

עם מערכות בטיחות מתקדמות ומערכת מולטימדיה מקורית

  חיצוני

  GREAT. DESIGN

  GREAT. DESIGN

  GREAT. TECHNOLOGY

  GREAT. TECHNOLOGY

  GREAT. AGAIN

  GREAT. AGAIN

  פנימי

  GREAT. FEATURES

  עכשיו עם מערכות בטיחות מתקדמות

  GREAT. AGAIN
  table fix area
  דגם קבוצת רישוי ללא מע"מ כולל מע"מ סכום האגרה
  פיקנטו חדשה 1.0 LX ידני 1 55,470 ש"ח 64,900 ש"ח 1,221 ש"ח
  פיקנטו חדשה 1.0 LX אוט' 1 59,743 ש"ח 69,900 ש"ח 1,221 ש"ח
  פיקנטו חדשה 1.2 LX אוט' 1 67,948 ש"ח 79,500 ש"ח 1,221 ש"ח
  פיקנטו חדשה 1.2 EX אוט' 1 68,291 ש"ח 79,900 ש"ח 1,221 ש"ח
  אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות מוצגות. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.