המשך לתוכן

שאלות ותשובות

כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול

תקופת האחריות הבסיסית לרכבי קיה הינה 3 שנים ללא הגבלת ק"מ למעט פריטים/חלקים בעלי תקופת אחריות מוגבלת (פירוט פירוט ניתן למצוא בחוברת האחריות ושירות).

בחלק מדגמי קיה ניתנת אחריות נוספת של 48 חודשים או 150,000 ק"מ (המוקדם מבניהם) בנוסף לאחריות הבסיסית. האחריות הנוספת מכסה את חטיבת ההינע (מנוע ותיבת ההילוכים, פירוט ניתן למצוא בחוברת האחריות ושירות)

 

קיה נירו כוללת מערכת הינע בעלת הניצלות הגבוהה ביותר, עובדה שאפשרה לה לזכות בשיא גינס לצריכת דלק נמוכה. המערכת ההיברידית מתוכננת כך שנסיעה במצב חשמלי תתבצע לטווחי נסיעה קצרים (עד למהירות 120 קמ"ש). בכל עת בה יידרש כוח נוסף יונע מנוע הבנזין. במקרים רבים ייפעלו שני המנועים (בנזין+ חשמלי) יחדיו ובכל עת שהנהג יוריד את הרגל מדוושת התאוצה או יבלום את המכונית, תטען הסוללה הראשית (טעינה בבלימה). המחשב הראשי של המכונית מבצע את הפעולות באופן אוטומטי.

לידית ההילוכים בנירו קיימם שני מצבים: אוטומטי וידני. כאשר יסיט הנהג את ידית ההילוכים למצב ידני (הסטה לכיוון הנהג) תעבור המכונית למצב Sport. החיווי בלוח השעונים ישתנה מירוק לכתום, מנוע הבנזין יונע ושני המנועים יפעלו יחדיו. נסיעה במצב זה תאפשר העברת הילוכים אוטומטית. באם הנהג יסיט את ידית ההילוכים קדימה או אחורה תעבור המכונית למצב נסיעה ידני. 

הנירו תוכננה כך שבמרב המצבים מצב הטעינה יהיה בין 25% ל- 75%. רק במקרים נדירים יעלה מצב הטעינה למקסימום.

 

וודא כי ידית ההילוכים במצב P, דוושת הבלמים לחוצה, קוד מערכת ההגנה (קודנית) שהותקן בארץ תקין (באם קיים). במצב זה העבר את מתג ההנעה למצב הנעה (או לחץ על מתג ההנעה). אם כל התנאים התקיימו הנורה הירוקה (בצורת מכונית עם חץ מתחתיה) תאיר. אם נורה זו אינה מאירה לא ניתן לנסוע עם המכונית.

בקיה נירו משנת המודל 2017 קיים לחצן "Batt 12V" בצד שמאל של הדשבורד. במקרה המתואר, פתח את דלת הנהג באמצעות המפתח המכני, הכנס את המפתח למתג ההנעה (באם קיים) ולחץ על לחצן "Batt 12V" ותוך 15 שניות סובב את מתג ההנעה או לחץ על לחצן ההנעה (במכונית בעלת מפתח חכם). נורות לוח השעונים יוארו ותוכל להניע את המכונית.

מערכות ההינע בשני הדגמים כמעט זהות. בנירו פלאג-אין קיימות שתי סוללות בעלות קיבולת של קרוב ל- פי 6 מנירו היברידית. נירו פלאג-אין מאפשרת טעינה ביתית ונסיעה חשמלית בכל טווח המהירויות עד למרחק של מרבי של כ- 55 ק"מ (תלוי בתנאי הנסיעה והדרך).

טווח הנסיעה החשמלי בקיה נירו פלאג-אין הינו עד 55 ק"מ. הטווח עשוי להשתנות בהתאם לסגנון הנהיגה. הטעינה של המכונית תתבצע מרשת ביתית סטנדרטית 220 וולט באמצעות שקע טעינה מסוג "סיקון". שקע "סיקון" מחויב בתקן הישראלי ולשם התקנתו יש להזמין חשמלאי מוסמך שיחבר אותו למערכת הקיימת בדיקה. משך הטעינה הינו כ- 3.45 עד 4 שעות (תלוי במצב הסוללה וברשת החשמל הבתית). עלות הטעינה הינה תוצאת מכפלת קיבול הסוללה בעלות קילווואט שעה. קיבולת הסוללה בקיה נירו פלאג אין הינה 8.9 קילווואט שעה.

גורמים רבים משפיעים על צריכת הדלק של המכונית. סגנון הנהיגה הינו הגורם המשפיע ביותר שכן האצות חדות הגורמות להזרקת כמויות דלק גדולות. מסיבה זו מומלץ לנסוע במכונית תוך לחיצה מתונה על דוושת התאוצה (האצות מתונות). הימנע מנסיעות במהירות גבוהה (המהירות האופטימלית בנסיעה מחוץ לעיר הינה 90 קמ"ש). ברכבים המצוידים בנורית ECO סע במצב זה (כאשר נורת ECO מאירה בלוח המחוונים). וודא כי לחץ האוויר בגלגלים תקין והמכונית אינה עמוסה שלא לצורך והקפד על ביצוע טיפולי תחזוקה במועד (פרוט נוסף תוכל למצוא בספר הרכב).

גלו עוד במאמר המלא בנושא חיסכון בדלק

ללחץ האוויר השפעה גדולה על אורך חיי הצמיג, על הבטיחות בנהיגה ועל צריכת הדלק. נסיעה עם לחץ אוויר נמוך מידי בכ- 20% עלולה לגרום לעליה של כ 5% בצריכת הדלק. צמיג במצב זה נוטה להתחמם ומגדיל את החיכוך ואת הסיכוי שיתפוצץ בנסיעה. את ערך הלחצים המומלצים במכוניות קיה ניתן לראות במדבקה הממוקמת במשקוף דלת הנהג. באם נהגת מעל 1.6 ק"מ עד לתחנת המילוי מומלץ שתכוון את מדחס המילוי לערך הגבוה בכ- 2-3 PSI מהערך המומלץ במדבקה. הסיבה לכך נטועה בעובדה שהצמיג חם עובדה המשפיעה על קריאת הלחצים.

כדי לאפשר נפח העמסה גדול יותר והפחתת משקל מצוידים חלק מדגמי קיה בגלגל חלופי קטן. לאחר התקנת גלגל זה יש לנסוע מהירות מרבית עד 80 קמ"ש ולהחליף את הגלגל בהקדם לגלגל הקבוע. הגלגל החלופי אינו כולל חיישן ללחץ אוויר ולכן נורת ההתראה ללחץ אוויר בלוח המחוונים תואר.

יש לבצע החלפת צמיגים כאשר עומק החריצים הנותר בסוליה יורד מהסימון שעל הצמיג (מחווני שחיקה). התקופה המומלצת להחלפת צמיגים הנה מדי כשלוש שנים, גם אם לא נהגת למרחקים גדולים (יובש צמיגים). על החלפת הצמיגים להיעשות בצמדים, כאשר זוג צמיגים מאותו הסוג על אותו סרן. במקרה של תקר בצמיג טיובלס (ללא פנימית) שלא ניתן לתקנו היטב, חובה להחליף את הצמיג.

 

על מנת לשמור על תקינות הצמיגים יש להקפיד על לחץ אוויר תקין (בדיקת לחץ האוויר אחת לשבועיים), ביצוע סבב צמיגים בכל טיפול תחזוקה, בדיקה וכיוון של זוויות ההיגוי והסרן האחורי אחת לשנה.

לדוגמא: 205/50R15 91V

205 – רוחב הצמיג במילימטרים

50   – יחס החתך באחוזים בין גבוה החתך של הצמיג לרוחבו

R    – צמיג רדיאלי

15  – קוטר החישוק באינצ'ים

91  – דרגת העומס המותר לצמיג זה

V   – סימון קוד המהירות

לאיכות השמן ולצמיגותו השפעה רבה על אורך חיי המנוע. יש להקפיד להחליף שמן במועד (ק"מ או תקופה) כפי שהוגדר לדגם. נסיעה עם שמן מעבר לתקופה שנקבעה עלולה לגרום לירידה משמעותית בתכונותיו ולהרס למנוע. לכל דגם רכב ומנוע ישנו מפרט טכני המתאים עבורו, את המפרט הטכני המדויק של שמן המנוע המומלץ לכל דגם ניתן למצוא בפרק 8 בספר הנהג.

 

מערכת הבלימה האוטונומית כוללת מערכת להתראה מהתנגשות.
תפקודי ההתראה והבלימה מופעלים רק כאשר קיימת סכנה אמיתית להתנגשות.
המערכת מודדת כמה מהר מתקדמת המכונית לרכב שלפניה ולכן רק בתנאים בהם היא מזהה התקרבות מהירה מידי היא תפעל.

במידה וקיימת תקלה במערכת זו או באחד מתפקודיה תואר נורת התראה ל"התנגשות" בלוח המחוונים, כך שהנהג יידע שהמערכת אינה פעילה.
מערכת הבקרה לתפקודים אלו בודקת במהלך הנסיעה באופן רציף וקבוע את תקינות רכיביה. מערכת הבלימה האוטונומית מתחילה לפעול במהירות 10 קמ"ש. 

מערכת LKAS מתחילה לפעול במהירות 60 קמ"ש ובתנאי שהמצלמה מזהה את קווי ההפרדה בכביש. באפשרות הנהג לבטל את המערכת באמצעות לחיצה על המתג המתאים בצד שמאל של הדשבורד. במקרה זה יעלם החיווי מלוח המחוונים. הנהג יכול גם לשנות את פעולת התפקוד באמצעות שינוי בהגדרות לוח המחוונים.

בקרת עמעום אורות קיימת בחלק מדגמי קיה. המערכת מזהה את רמת התאורה הסביבתית באמצעות מספר חיישנים ומצלמה ומחליטה להפעיל את האורות הגבוהים בהתאם לכך. המערכת מתחילה לפעול במהירות 45 קמ"ש ובתנאי שהתאורה הסביבתית נמוכה מאוד.

מערכת בקרת העייפות מבצע מדידות באמצעות מספר חיישנים ובאמצעות המצלמה המקורית. לאחר כל הנעה המערכת מתאפסת ומתחילה לבקר את התנהגות הנהג. כאשר המערכת מתריאה יישמע צליל התראה וחיווי בלוח השעונים. על הנהג לעצור בצד הדרך, לכבות את המנוע ולהניע שוב. הנהג יכול לבטל את פעולת המערכת או לדנות את רגישותה באמצעות הגדרות לוח השעונים.

מערכת בקרת העייפות מבצע מדידות באמצעות מספר חיישנים ובאמצעות המצלמה המקורית. לאחר כל הנעה המערכת מתאפסת ומתחילה לבקר את התנהגות הנהג. כאשר המערכת מתריאה יישמע צליל התראה וחיווי בלוח השעונים. על הנהג לעצור בצד הדרך, לכבות את המנוע ולהניע שוב. הנהג יכול לבטל את פעולת המערכת או לשנות את רגישותה באמצעות הגדרות לוח השעונים.

במרב הדגמים מתחילה בקרת השיוט לפעול במהירות 30 קמ"ש. בקרת השיוט מתבטלת כאשר הנהג לוחץ על דוושת הבלמים. באם הנהג מאיץ (לוחץ על דוושת התאוצה) תחזור המכונית למהירות שנקבעה לאחר הסרת הרגל מדוושת התאוצה.

מערכת ESP הינה מערכת בטיחות אקטיבית הפועלת בכל תנאי הדרך על מנת להבטיח מניעת החלקה או סטייה (היגוי יתר או תת היגוי) של המכונית בתנאי נהיגה קיצוניים ו/או בעת טעות בשיקול הדעת של הנהג.

מערכת המתוכננת לסייע לנהג לשמור על שליטה ברכב ולהתערב תוך שבריר שנייה באמצעות מערכת הבלמים ומחשב המנוע בניסיון לייצב את הרכב.

מערכת בקרת היציבות הינה תת מערכת המשולבת במערכת ABS, למערכת ESP נוספים מספר חיישנים: חיישן זווית ההיגוי, חיישן סטייה (YAW), חיישן תאוצה צידית וחיישן לחץ הידראולי.


תפקיד המערכת למנוע בעת בלימת חירום את נעילת הגלגלים ולאפשר שליטה והיגוי ברכב. בתנאים נהיגה רגילים מערכת הבלמים פועלת כמערכת בלמים רגילה.

 

בעת בלימת חירום פתאומית המערכת מופעלת באופן אוטומטי ואולטימטיבי בהתאם לתנאי האחיזה של כל גלגל, לכן מבטלת מערכת זו את הצורך בלחיצה לסירוגין ("פמפום") על דוושת הבלמים.

מערכת זו מאפשרת חלקוה של כוח הבלימה בין הציר הקדמי והציר האחורי של הרכב באופן אופטימאלי ובהתאם לעומס המצוי על גבי הציר האחורי של הרכב בכל רגע נתון.

מערכת אלקטרונית זו מחליפה את מערכות השסתומים המכאניים אשר היו נהוגות בעבר.

 

מערכת בקרת משיכה הינה מערכת המונעת מגלגלי הרכב להסתחרר/להחליק ("לפרפר") וזאת כתוצאה מאיבוד אחיזה של הגלגלים המניעים את הרכב, המערכת מסייעת להאיץ את הרכב על פני דרך חלקים ו/או על פני דרך בעלי אחיזה שונה בין הגלגלים המניעים, בנוסף מאפשרת המערכת כוח נהיגה משופר בעת האצה בזמן הפנייה.

ערכת BAS מסייעת להגברת כוח הבלימה בעת בלימת חירום.

חיישן לחץ הבלימה מנתר בכל עת את הלחץ במערכת הבלמים, בעת בלימת חירום מדווח חיישן הלחץ ליחידת הבקרה על עלייה פתאומית בלחץ אשר מפורשת במערכת כבלימת חירום, ברגע זה המערכת מגבירה את לחץ הבלימה בנוסף על כוח הבלימה המופעל ע"י הנהג.

מערכת מסייעת בתחילת נסיעה במעלה (זינוק בעליה), תפקידה העיקרי הוא למנוע הידרדרות של הרכב לאחור בתחילת נסיעה.

כאשר הרכב נמצא בעליה לאחר שחרור דוושת הבלם ממשיכה מערכת HAC להחזיק את בלמי הרכב במשך 2 שניות, בפרק זמן זה יכול הנהג להעביר את רגלו לדוושת ההאצה ולהתחיל בנסיעה מבלי שהרכב ידרדר לאחור, המערכת תפחית את לחץ הבלימה ברגע שהנהג לוחץ על דוושת ההאצה (המערכת אינה פועלת בהילוכים P, N).

 

בעת בלימת חירום או כאשר מערכת ABS נכנסת לפעולה, מערכת ESS פועלת ומזהירה את הנהגים הנוסעים מאחור באמצעות שלושה הבהובים של פנסי הבלימה.

מערכת VSM הינה מערכת משלימה למערכת בקרת היציבות ESP. מערכת VSM משפרת בנוסף ליציבות הרכב את תגובת ההיגוי וקיצור מרחק הבלימה.

כאשר הרכב במצב של תת היגוי או היגוי יתר מערכת ESP בולמת את הגלגל הרלוונטי על מנת לעצור את במצב הלא רצוי ומערכת VSM מאפשרת היגוי קל לכיוון הרצוי של ההגה והיגוי קשה לכיוון הלא רצוי, זאת על מנת למנוע טעויות היגוי של הנוהג ברכב במצבי חירום.

מערכת ROP הינה מערכת בטיחות אקטיבית נוספת הפועלת בכל תנאי הדרך על מנת להבטיח מניעת התהפכות של המכונית.

כאשר מרכב המכונית "מתרומם" בעת סיבוב ונוטה על צידו מעבר לזווית גלגול מסוימת חיישני המערכת מדווחים ליחידת הבקרה וזו מבצעת באמצעות מערכת הבלמים "ניטרול" של זוויות הגלגול בהתאם למצב הנתון על מנת למנוע את התהפכות הרכב.

חלק מדגמי קיה מצוידים במפתח חכם. במידה וסוללות השלט מרחוק או מצבר הרכב התרוקן, אין אפשרות לפתוח את המכונית באמצעות השלט. לשם פתיחת דלתות המכונית יש להסיר את כיסוי הפלסטיק מידית דלת הנהג. הסרת הכיסוי אפשרית באמצעות לחיצה קלה בפתח המצוי בתחתית הכיסוי (ראה הסבר בספר הרכב). השלט החכם של הרכב כולל בתוכו מפתח מכאני הניתן לשליפה בקלות, באמצעות המפתח ניתן לפתוח את דלת הנהג.

במקרה חירום לדוגמא לשם גרירת המכונית או הזזתה במקרה ומצבר המכונית התרוקן יש להעביר את ידית ההילוכים ממצב חנייה (P) למצב (N). לשם כך יש להסיר את המכסה המלבני הקטן בקדמת ידית ההילוכים. לאחר הסרת המכסה יש ללחוץ באמצעות מברג לתוך הפתח ולהסיט את ידית ההילוכים למצב (N). ראה את ההנחיות בספר הנהג.

יש להפעיל את פונקציית הבלוטוס בסלולרי ולבצע צימוד למכשיר המקורי. יש לוודא שתפקוד הבלוטוס במכשיר הסלולרי גלוי במצב זה יש לבצע חיפוש מהמכשיר. המערכת תאתר את מערכת השמע ותבקש לאשר את הסיסמא. במידה וההליך נכשל, וודא כי מספר המכשירים בהתקן השמע המקורי קטן מחמישה שכן המערכת מסוגלת ללמוד עד חמישה התקנים. במידה וההליך לא צרח מומלץ לכבות את המכשיר הסלולרי ולנסות שוב.

 

בפיקנטו/ריו/סטוניק וסיד מתוקנת מערכת מולטימדיה מקורית התומכת באפליקציית שיקוף. לשם שיקוף יש צורך בהורדת אפליקציית Android Auto לסלולרי. לאחר ההתקנה יש לוודא שמכשיר המולטימדיה מוגדר למערכת (כנס ל"הגדרות- קישוריות" ובחר באפשרות המתאימה). החיבור למכונית מבוצע באמצעות כבל USB התומך בהעברת DATA (בדרך כלל הכבל המקורי שסופק עם המכשיר הסלולרי). כבל שאינו מתאים לא יאפשר שיקוף של הסלולרי במכשיר המולטימדיה. נכון למועד כתיבת שורות אלו, אפליקציית Android auto אינה פעילה בישראל. כאשר אפליקציה זו תהייה פעילה, ניתן יהיה לחבר את הסלולרי למכונית באמצעות כבל USB.

במרבית הדגמים ניתן לצמד עד 5 מכשירים למכשיר האאודיו. באם יש צורך לחבר מכשיר נוסף, יש לבטל/למחוק את הצימוד של מכשיר מוצמד אחר

דגם ספורטאז אורבן 1600 סמ"ק אינו מורשה לגרור. דגמי ספורטאז האחרים מורשים לגרור וזאת בהתאם לנתוני הגרירה המותרים ומאושרים ע"י משרד התחבורה.

במרב מכוניות קיה בעלות מערכת בקרת אקלים הוגדר "אוויר חיצוני" כבררת המחדל של המערכת. מצב אוויר חיצוני מומלץ שכן כך מתאפשרת חדירת אוויר וחמצן טרי לתא הנוסעים. מצב זה מאפשר שמירה על ערנות הנהג ומפחית את תופעת האדים ועל השמשה הקדמית.

ניתן לפנות לכל מרכז שירות מורשה או למוקד שירות הלקוחות של קיה (1800-377-775) לקבלת מידע זה.

 

לרכב חדש (עד 6 חודשים מיום המסירה) ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של קיה (1800-377-775), רכב שאינו חדש יש לפנות לתחנת שירות מאושרת ע"י חברת הביטוח לצורך בדיקה פיזית של הרכב.

 

בחירה במצב זה מפעיל באופן אוטומטי את המזגן ומחזור האוויר הפנימי.

whatsapp דילוג לתוכן