המשך לתוכן

שאלות ותשובות

כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול

תקופת האחריות הבסיסית לרכבי קיה הינה 3 שנים ללא הגבלת ק"מ למעט פריטים/חלקים בעלי תקופת אחריות מוגבלת (פירוט פירוט ניתן למצוא בחוברת האחריות ושירות).

היקף האחריות המוגבלת הנוספת הינה לרכיבי המערכת ההיברידית (כפי שמפורטים בחוברת האחריות ושירות) למשך תקופה של 24 חודשים מתום האחריות הבסיסית של הרכב או עד הגיעו ל – 100,000 ק"מ (המוקדם מבין השניים), פירוט ניתן למצוא בחוברת האחריות ושירות.

 

לחלק מדגמי קיה בנוסף לאחריות הבסיסית ניתנת אחריות נוספת של 48 חודשים או 150,000 ק"מ (המוקדם מבניהם), האחריות מכסה את חטיבת ההינע (מנוע ותיבת ההילוכים, פירוט ניתן למצוא בחוברת האחריות ושירות).

 

בספר הנהג ניתן למצוא הנחיות לנהיגה חסכונית: נהג במתינות, האץ בהדרגה, אל תזנק בבת אחת ממצב נייח תוך ללחיצת דוושת ההאצה עד סופה, סע במהירות סבירה, הקפד על לחץ אוויר תקין בצמיגים, סע עם מטען מועט ככל שניתן, הקפד על תחזוקה נכונה ומתאימה לרכבך. *ברכבים המצוידים בנורית ECO כאשר הנורית מאירה, הנהיגה חסכונית ותצרוכת הדלק אופטימאלית. כמו כן ניתן למצוא מידע בנושא נהיגה חסכונית באתר משרד התחבורה.

גלו עוד במאמר המלא בנושא חיסכון בדלק

על גבי סוליית הצמיג קיימים מחווני שחיקה, כאשר עומק החריצים של הצמיג הינו 1.6 מ"מ יש להחליף את הצמיג (ספר הנהג פרק 7 צמיגים וגלגלים).

 

לכל צמיג ולכל דגם רכב ישנן הנחיות ספציפיות עבורו, ניתן למצוא את המידות והלחצים המתאימים בספר הנהג ו/או על גבי מדבקה הממוקמת במשקוף דלת הנהג.

 

על מנת לשמור על תקינות הצמיגים יש להקפיד על לחץ אוויר תקין (בדיקת לחץ האוויר אחת לשבועיים), ביצוע סבב צמיגים בכל טיפול תחזוקה, בדיקה וכיוון של זוויות ההיגוי והסרן האחורי אחת לשנה.

לדוגמא: 205/50R15 91V

205 – רוחב הצמיג במילימטרים

50   – יחס החתך באחוזים בין גבוה החתך של הצמיג לרוחבו

R    – צמיג רדיאלי

15  – קוטר החישוק באינצ'ים

91  – דרגת העומס המותר לצמיג זה

V   – סימון קוד המהירות

תפקיד המערכת למנוע בעת בלימת חירום את נעילת הגלגלים ולאפשר שליטה והיגוי ברכב. בתנאים נהיגה רגילים מערכת הבלמים פועלת כמערכת בלמים רגילה.

בעת בלימת חירום פתאומית המערכת מופעלת באופן אוטומטי ואולטימטיבי בהתאם לתנאי האחיזה של כל גלגל, לכן מבטלת מערכת זו את הצורך בלחיצה לסירוגין ("פמפום") על דוושת הבלמים.

תפקיד המערכת למנוע בעת בלימת חירום את נעילת הגלגלים ולאפשר שליטה והיגוי ברכב. בתנאים נהיגה רגילים מערכת הבלמים פועלת כמערכת בלמים רגילה.

בעת בלימת חירום פתאומית המערכת מופעלת באופן אוטומטי ואולטימטיבי בהתאם לתנאי האחיזה של כל גלגל, לכן מבטלת מערכת זו את הצורך בלחיצה לסירוגין ("פמפום") על דוושת הבלמים.

מערכת זו מאפשרת חלקוה של כוח הבלימה בין הציר הקדמי והציר האחורי של הרכב באופן אופטימאלי ובהתאם לעומס המצוי על גבי הציר האחורי של הרכב בכל רגע נתון.

מערכת אלקטרונית זו מחליפה את מערכות השסתומים המכאניים אשר היו נהוגות בעבר.

 

מערכת בקרת משיכה הינה מערכת המונעת מגלגלי הרכב להסתחרר/להחליק ("לפרפר") וזאת כתוצאה מאיבוד אחיזה של הגלגלים המניעים את הרכב, המערכת מסייעת להאיץ את הרכב על פני דרך חלקים ו/או על פני דרך בעלי אחיזה שונה בין הגלגלים המניעים, בנוסף מאפשרת המערכת כוח נהיגה משופר בעת האצה בזמן הפנייה.

מערכת ESP הינה מערכת בטיחות אקטיבית הפועלת בכל תנאי הדרך על מנת להבטיח מניעת החלקה או סטייה (היגוי יתר או תת היגוי) של המכונית בתנאי נהיגה קיצוניים ו/או בעת טעות בשיקול הדעת של הנהג.

מערכת המתוכננת לסייע לנהג לשמור על שליטה ברכב ולהתערב תוך שבריר שנייה באמצעות מערכת הבלמים ומחשב המנוע בניסיון לייצב את הרכב.

מערכת בקרת היציבות הינה תת מערכת המשולבת במערכת ABS, למערכת ESP נוספים מספר חיישנים: חיישן זווית ההיגוי, חיישן סטייה (YAW), חיישן תאוצה צידית וחיישן לחץ הידראולי.

ערכת BAS מסייעת להגברת כוח הבלימה בעת בלימת חירום.

חיישן לחץ הבלימה מנתר בכל עת את הלחץ במערכת הבלמים, בעת בלימת חירום מדווח חיישן הלחץ ליחידת הבקרה על עלייה פתאומית בלחץ אשר מפורשת במערכת כבלימת חירום, ברגע זה המערכת מגבירה את לחץ הבלימה בנוסף על כוח הבלימה המופעל ע"י הנהג.

מערכת מסייעת בתחילת נסיעה במעלה (זינוק בעליה), תפקידה העיקרי הוא למנוע הידרדרות של הרכב לאחור בתחילת נסיעה.

כאשר הרכב נמצא בעליה לאחר שחרור דוושת הבלם ממשיכה מערכת HAC להחזיק את בלמי הרכב במשך 2 שניות, בפרק זמן זה יכול הנהג להעביר את רגלו לדוושת ההאצה ולהתחיל בנסיעה מבלי שהרכב ידרדר לאחור, המערכת תפחית את לחץ הבלימה ברגע שהנהג לוחץ על דוושת ההאצה (המערכת אינה פועלת בהילוכים P, N).

 

בעת בלימת חירום או כאשר מערכת ABS נכנסת לפעולה, מערכת ESS פועלת ומזהירה את הנהגים הנוסעים מאחור באמצעות שלושה הבהובים של פנסי הבלימה.

מערכת VSM הינה מערכת משלימה למערכת בקרת היציבות ESP. מערכת VSM משפרת בנוסף ליציבות הרכב את תגובת ההיגוי וקיצור מרחק הבלימה.

כאשר הרכב במצב של תת היגוי או היגוי יתר מערכת ESP בולמת את הגלגל הרלוונטי על מנת לעצור את במצב הלא רצוי ומערכת VSM מאפשרת היגוי קל לכיוון הרצוי של ההגה והיגוי קשה לכיוון הלא רצוי, זאת על מנת למנוע טעויות היגוי של הנוהג ברכב במצבי חירום.

מערכת ROP הינה מערכת בטיחות אקטיבית נוספת הפועלת בכל תנאי הדרך על מנת להבטיח מניעת התהפכות של המכונית.

כאשר מרכב המכונית "מתרומם" בעת סיבוב ונוטה על צידו מעבר לזווית גלגול מסוימת חיישני המערכת מדווחים ליחידת הבקרה וזו מבצעת באמצעות מערכת הבלמים "ניטרול" של זוויות הגלגול בהתאם למצב הנתון על מנת למנוע את התהפכות הרכב.

לכל דגם רכב ומנוע ישנו מפרט טכני המתאים עבורו, את המפרט הטכני המדויק של שמן המנוע המומלץ לכל דגם ניתן למצוא בפרק 8 בספר הנהג.

שימוש בשמנים איכותיים ומתאימים יאריכו את חיי המנוע וישפרו את תצרוכת הדלק ופליטת המזהמים.

ניתן לפנות לכל מרכז שירות מורשה או למוקד שירות הלקוחות של קיה (1800-377-775) לקבלת מידע זה.

 

. לרכב חדש (עד 6 חודשים מיום המסירה) ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של קיה (1800-377-775), רכב שאינו חדש יש לפנות לתחנת שירות מאושרת ע"י חברת הביטוח לצורך בדיקה פיזית של הרכב.

 

בכלל הרכבים המאובזרים במפתח חכם, נעילת דלת תא המטען נפתחת אוטומטית כאשר השלט החכם נצמא בקרבת הדלת, ככל הנראה אתה מתקרב לדלת כאשר השלט החכם מצויד בכיס. נסה להתקרב לדלת כשהמפתח אינו קרוב

בתוך השלט החכם של הרכב ישנו מפתח מכאני באמצעותו ניתן לפתוח את דלת הנהג.

בכל מכונית בסמוך לידית ההילוכים יש פתח סגור עם מכסה, באמצעותו ניתן לשחרר את הידית ממצב P.

ברכבי קיה בהם רשום הלוגו Ipod ליד חיבור USB ניתן לחבר את הטלפון הנייד באמצעות כבל מקורי של קיה, ניתן לרכוש את הכבל בכל מרכז שירות מורשה.

 

מחזור אוויר פנימי – במצב זה האוויר המצוי הרכב מחומם או מקורר ואין רענון של האוויר בתוך הרכב.

    מצב אוויר חיצוני – האוויר הנכנס לרכב מבחוץ (אוויר טרי) מחומם או מקורר.

    יש לשים לב שפעולה ממושכת של חימום או קירור במצב מחזור אוויר תגרום להתעבות אדים על השמשות ותא הנוסעים יהפוך למחניק, זאת עקב עליה ברמת הפחמן הדו חמצני CO2, על כן עדיף לבחור ככל שניתן במצב אוויר חיצוני.

בחירה במצב זה מפעיל באופן אוטומטי את המזגן ומחזור האוויר הפנימי.

עליך לוודא שהקשת את קוד מערכת ההגנה, בנוסף ידית ההילוכים צריכה להיות במצב P. העבר את מתג ההנעה למצב הנעה. הנורה הירוקה _בצורת מכונית עם חץ מתחתיה) צריכה להאיר. אם הנורה לא דלקה, המכונית לא נמצאת במצב נסיעה

כאשר ידית ההילוכים במצב D המכונית במצב נסיעה חסכוני (ECO), כאשר תסיט את ידית ההילוכים שמאלה תעבור למצב ספורט (SPORT). תצוגת לוח השעונית תשתנה מירוק לכתום.

 

המצבר בנירו ממוקם בתא המטען מצד שמאל מתחת למכסה הכנף. חבר את הקוטב החיובי של מצבר העזר לקוטב החיובי של המצבר במכונית ואת הקוטב השלילי לוו הנעילה של תא המטען (סף תא המטען).

הנירו מתוכנן כך שבמצב נסיעה נורמאלי יהיה מצב הטעינה בין  1/4 ל- 3/4. רק במצבים נדירים ביותר יעלה ערך הטעינה מעל 3/4. התפקוד הנ"ל נועד להגן על הסוללה מטעינת יתר.

 

דגם ספורטאז אורבן 1600 סמ"ק אינו מורשה לגרור. דגמי ספורטאז האחרים מורשים לגרור וזאת בהתאם לנתוני הגרירה המותרים ומאושרים ע"י משרד התחבורה.

אין אישור לגרירה עם קיה נירו.

נכון למועד כתיבת שורות אלו, אפליקציית Android auto אינה פעילה בישראל. כאשר אפליקציה זו תהייה פעילה, ניתן יהיה לחבר את הסלולארי למכונית באמצעות כבל USB.

במרבית הדגמים ניתן לצמד עד 5 מכשירים למכשיר האאודיו. באם יש צורך לחבר מכשיר נוסף, יש לבטל/למחוק את הצימוד של מכשיר מוצמד אחר

כדי לאפשר נפח העמסה גדול יותר מצויידים חלק מדגמי קיה בגלגל חלופי קטן. יש לנסוע בגלגל זה במהירות של עד 80 קמ"ש ולהחליף את הגלגל בהקדם לגלגל הקבוע.

מערכת בקרת הסטייה מנתיב LKAS ניתנת לביטול באמצעות לחצן הממוקם בצד שמאל של הדשבורד (משמאל להגה). כאשר המערכת מבוטלת ייעלם הסימון מלוח השעונים. חשוב לציין כי כאשר מערכת זו פועלת החל ממהירות 60 קמ"ש ומעלה.

מערכת הבלימה האוטונומית מופעלת רק כאשר קיימת סכנה אמיתית להתנגשות. המערכת מודדת כמה מהר אני מתקדם לרכב שלפני ולכן רק בתנאים קיצוניים היא תופעל. למערכת בקרה תמידית, כך שבמידה וקיימת תקלה יקבל הנהג חיווי מידי בלוח המחוונים שהמערכת אינה פעילה.

ברוב הדגמים תתחיל מערכת בקרת השיוט לפעול כאשר מהירות הרכב גבוהה מ-40 קמ"ש.