המשך לתוכן
https://kia-israel.co.il/לקרוא-ולדעת/קיה-קרניבל-המיניוואן-המושלם-למשפחות

מדריך נורות התראה בלוח השעונים בדגמי קיה

  • מדריך זה יאפשר לך להכיר מקרוב את תפקידי נורות ההתראה והחיווי בלוח השעונים.
  • תפקידי נורות ההתראה והחיווי דומים בכל הדגמים, ללא קשר עם צורת לוח השעונים והדגם (למעט הדגמים ההיברידים).
  • חלק מהנורות המוצגות במדריך אינן קיימות בדגמים מסוימים.
  • במדריך מוסברים מתי מוארת הנורה וכיצד פועלת המערכת הספציפית.
נורית התראה למערכת הינע בכל הגלגלים 4WD

נורית התראה למערכת הינע בכל הגלגלים 4WD

למה נועדה המערכת 4WD?

מערכת AWD מאפשרת העברת התנועה לכל הגלגלים. המערכת משפרת את אחיזת הכביש בכל מהירויות הנסיעה.

נורית חיווי לתקלה Check Engine

מהי נורת חיווי לתקלה?

נורת חיווי זו מאירה כאשר זוהתה תקלה במערכת בקרת גזי הפליטה. כבה והנע את המנוע 3 פעמים, באם הנורה כבתה התקלה אינה קיימת. באם הנורה ממשיכה להאיר מומלץ להגיע למרכז שירות לבדיקת המכונית.
נורית למערכת בקרת יציבות ESC

נורית למערכת בקרת יציבות ESC (מוכר כ- ESP )

למה משמשת מערכת ESP (ESC)?

מערכת ESP הינה מערכת הבוחנת את יציבות המכונית וכאשר מזהה החלקת הגלגלים או החלקת מרכב המכונית היא נכנסת לפעולה.

נורית התראה ללחץ אוויר בגלגלים TPMS

למה נועדה מערכת התראה ללחץ אוויר בגלגלים TPMS?

המערכת נועדה לזהות מצבים של לחץ אוויר נמוך מידי באחד מהגלגלים. במצב זה קיימת סכנה לחימום הגלגל ולעלייה בצריכת הדלק.
נורית חיווי לביטול מערכת ESP

נורית חיווי לביטול מערכת ESP

מדוע יש לחצן ביטול למערכת ה- ESP?

כאשר מערכת ESP מופעלת היא מנטרלת את דוושת התאוצה ומפעילה את הבלמים. במקרים מסויימים, לדוגמא בעת בדיקה במכון עלול תפקוד זה למנוע מהמכונית להאיץ את המנוע משום שמערכת ESP מזהה את המצב כהחלקה. מסיבה זו הוסיף היצרן לחצן ESP OFF המאפשר ביטול מערכת ESP לשם בדיקה.
נורית מערכת חימום קדם (מצתי להט)

נורית מערכת חימום קדם (מצתי להט)

מה מבצעת מערכת חימום קדם ולשם מה היא נחוצה?

מנועי הדיזל שורפים את הסולר כתוצאה מחימום הסולר. כאשר המנוע קר המנוע לא יכול להניע ולפיכך נדרשת מערכת חשמלית לחימום מהיר של תאי השריפה במנוע. מערכת בחימום קדם משתמשת במצתי להט, המתלהטים בשניות ומחממים את תא השריפה. רק אז ניתן להניע את המנוע.

נורית חיווי לפנסי ערפל אחורי

מתי נורה זו מאירה?

פנס הערפל האחורי מופעל (הנורה הצהובה מוארת). מתי נשתמש בפנסי ערפל? פנסי ערפל קדמיים נועדו לשפר את הראות ולמנוע תאונות בתנאי ראות לקויה עקב ערפל, גשם, שלג וכדו'.
נורית אזהרת פנסים ראשיים מסוג LED kia

נורית חיווי לכיבוי אוטומטי של המנוע ISG

מתי נורה זאת מאירה?

נורת חיווי זו מאירה בצבעים שונים כדלקמן: ירוק- המנוע כבה באמצעות מערכת ISG. הורדת הרגל מדוושת הבלמים תניע את המנוע שוב. צהוב- כאשר אחד מתנאי ההפעלה לא מתקיים או כאשר קיימת תקלה במערכת ISG
נורית חיווי לתוכנית נסיעה ECO

נורית חיווי לתוכנית נסיעה ECO

מתי נורית זו מאירה?

נורית ECO מאירה בצבע ירוק כאשר הנהג בחר במצב נסיעה ECO. המכונית חסכונית יותר וביצועיה מתונים
נורית חיווי לבקרת שיוט

נורית חיווי לבקרת שיוט

מתי נורית זו מאירה?

נורה זו מאירה כאשר הנהג לחץ על מתג "מערכת בקרת השיוט" (בקרת השיוט מוכנה להפעלה).
נורית אזהרת מסנן דלק מנוע דיזל

נורית אזהרת מסנן דלק (מנוע דיזל)

למה משמשת הנורה?

נורה זו מאירה כאשר הצטברו מים בתוך מסנן הסולר. מערכת הדלק במנועי קיה פועלת בלחץ גבוה מאוד (עד 2,200 אטמוספרות). חדירת מים למערכת הדלק עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לרכיבים במערכת זו.
נורית אזהרת לחץ שמן מנוע

נורית אזהרת לחץ שמן מנוע

למה משמשת נורה זו?

בחלק מדגמי קיה קיימת נורת לחץ שמן ונורת גובה שמן. נורת לחץ שמן מודדת את לחץ השמן במנוע. כאשר לחץ השמן נמוך מידי תואר הנורה בצבע אדום. נסיעה עם לחץ שמן נמוך עלולה לגרום נזק גדול למנוע!
קיה נורת אזהרה AEB

נורת התראה למערכת בלימה אוטונומית AEB

למה נועדה מערכת AEB?

מערכת AEB מזהה מצבים בהם קיימת סכנה לתאונה ומפעילה התראה,קולית (צפצוף) והתראה ויזואלית (בתצוגת לוח השעונים) כדי שהנהג יבלום.

נורת התראה למסנן חלקיקים במנוע דיזל DPF

מדוע מאירה נורית ההתראה?

נורית זו תאיר כאשר מסנן החלקיקים סתום חלקית או כאשר זוהתה תקלה במסנן החלקיקים או ברכיביו. ייתכן ותחוש בהפחתה בכוח המנוע
נורית התראה למערכת בלם חניה EPB-

נורית התראה למערכת בלם חניה חשמלי EPB

מהי מערכת EPB?

מערכת EBP הינה בלם חניה חשמלי המותקן במקום בלם החניה הידני. נורית חיווי זו מאירה כאשר זוהתה תקלה במערכת בלם החניה החשמלי EPB (Electric Parking Brake)
נורית התראה לחלון שמש פתוח

נורית התראה לחלון שמש פתוח

מתי נורה זו מאירה?

נורה זו מאירה כאשר חלון השמש פתוח והנהג מוציא את המפתח ממתג ההנעה או בעת כיבוי המנוע.
נורית אזהרת פנסים ראשיים מסוג LED

נורית אזהרת פנסים ראשיים מסוג LED

מתי נורית זו מאירה?

נורית חיווי זו מאירה כאשר נורה חיצונית בפנסים הראשיים LED שרופה.
נורית מערכת חימום קדם (מצתי להט) kia

נורית חיווי למשבת מנוע (אימובילייזר)

מתי נורה זו מאירה?

במכונית עם מפתח חכם: כאשר לוחצים על מתג ההנעה תאיר הנורה למשך 30 שניות, כעת ניתן להניע את המנוע. באם הנורה מהבהבת למספר שניות, אין אפשרות להניע. וודא שהמפתח החכם בתוך המכונית. במכונית ללא מפתח חכם: נורית החיווי מאירה כאשר מעבירים את מתג ההנעה למצב ON. הנורית כבית לאחר ההנעה.
נורית חיווי בקרת בלימה DBC

נורית-חיווי בקרת בלימה בירידה DBC

למה משמשת מערכת DBC?

מערכת DBC מאפשרת למכונית לשמור על מהירות נמוכה בעת נסיעה במורד תלול מבלי ללחוץ על דוושת הבלמים (דומה להילוך זחילה)
מערכת בקרת עמעום אורות אוטומטית HBA

מערכת בקרת עמעום אורות אוטומטית HBA

מה זאת מערכת בקרת עמעום אוטומטית?

מערכת זו מבצע שימוש במצלמה המקורית כדי לזהות מצבים בהם התאורה הסביבתית נמוכה. במצבים אלו תפעיל המערכת את האורות הגבוהים.
נורית חיווי למגביל מהירות

נורית חיווי למגביל מהירות

למה נועד תפקוד "מגביל מהירות"?

מצב זה נועד לאפשר לנהג להגביל את המהירות באזורים בהם חשוב שלא לחרוג מהמותר. בחירה במצב זה תמנע מהמכונית לעבור את המהירות שנקבעה.
נורית אזהרה למערכת הטעינה

נורית אזהרה למערכת הטעינה

למה נדלקה נורית אזהרה של מצבר?

נורית הטעינה מאירה כאשר זוהתה תקלה במערכת הטעינה, באלטרנטור או במצבר. יש להגיע בהקדם למרכז שירות קיה לשם בדיקה. לתשומת לב! נסיעה במצב זה עלולה לגרום להתרוקנות המצבר ולחוסר יכולת להנעה.
מערכת התראה לכריות אוויר SRS

מערכת התראה לכריות אוויר SRS

כיצד פועלת בקרת מערכת כריות אוויר SRS?

מערכת כריות האוויר כוללת מחשב הבודק ללא הפסק (מהלך כל הנסיעה) את חיישני ומפעילי המערכת. כאשר המחשב מזהה תקלה בחיישן/במפעיל תואר מידית נורת כריות האוויר (SRS) ומערכת כריות האוויר לא תפעל.
נורית אזהרה למערכת עוקבת פנייה AFLS

נורית אזהרה למערכת עוקבת פנייה AFLS

למה נועדה המערכת?

מערכת תאורה עוקבת פנייה AFLS מפנה את כיוון אלומת האור בנסיעה בהתאם לזוית הפניית ההגה. המערכת מאפשרת לנצל טוב יותר את אלומת האור בכך שהיא ממקדת את התאורה במסלול הנסיעה.
קיה נורית אזהרה ABS

נורית התראה למניעת נעילת גלגלים ABS

למה נועדה מערכת ABS?

נורה זו מאירה כאשר זוהתה תקלה במערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה (ABS). כבה והנע את המנוע, באם הנורה ממשיכה להאיר, מומלץ להגיע למרכז שירות לשם בדיקה.

נורית אזהרה כללית

מתי נדלקה נורית אזהרה?

נורית אזהרה זו מאירה כאשר המכונית מעדכנת את הנהג אודות מצבים מסוימים. דוגמאות: לחץ אוויר נמוך, נורה שרופה, חוסר בנוזל מגבים, תזכורת טיפולים, תקלה בחיישני עזר לחניה ועוד.
נורית אזהרת מהירות גבוהה

נורית אזהרת מהירות גבוהה

מתי נורית זו מאירה?

נורית זו מאירה כאשר מהירות המכונית גבוהה מ- 120 קמ"ש. בנוסף יישמע צליל התראה למשך מספר שניות. טיפ! התראה זו קיימת בכל המכוניות המשווקות בשוק האמריקאי אין אפשרות לבטל את ההתראה וצליל ההתראה
נורית אזהרת מפלס שמן מנוע

נורית אזהרת מפלס שמן מנוע

למה משמשת נורה זו?

בחלק מדגמי קיה קיימת נורת לחץ שמן ונורת גובה שמן. חיישן מפלס גובה שמן מודד את גובה השמן כשמתג ההנעה במצב ON. כאשר מזוהה מפלס שמן נמוך מידי תאיר נורת גובה שמן בצבע צהוב כשמתחת יופיע קו מזוגזג.

נורית חיווי לתוכנית נסיעה sport

למה משמשת נורית זו?

הנהג בחר במצב SPORT, ביצועי המכונית ספורטיביים יותר וצריכת הדלק גבוהה יותר מצב SPORT הינו מצב הממקסם את ביצועי המכונית. הגה הכוח ייתקשה, תיבת ההילוכים תשלב הילוכים מאוחר יותר ולאחר שחרור דוושת התאוצה יישמר ההילוך לפרק זמן מסוים לפני שיעלה להילוך הבא.
מחוון LKAS - מערכת עזר לשמירה על הנתיב

מחוון LKAS - מערכת עזר לשמירה על הנתיב

מהי מערכת הבקרה לסטייה מהנתיב- LKAS?

המערכת מאפשרת שמירה אקטיבית של הרכב בנתיב הנסיעה. המערכת מציגה התראה ויזואלית+ התראה קולית ובנוסף מסוגלת להפעיל את ההיגוי כדי לחזור לנתיב.

נורית חיווי לתפקוד AUTO HOLD

למה משמש תפקוד AUTO HOLD?

תפקוד AUTO HOLD מאפשר למכונית לעמוד במקום גם במצב D או R ללא לחיצה על דוושת הבלמים. הפעלת התפקוד: לשם הפעלת התפקוד יש ללחוץ על מתג AUTO HOLD, נורת חיווי AUTO HOLD בצבע לבן תופיע בלוח השעונים. המערכת מוכנה לפעולה.
נורית חיווי לפנסי ערפל - ירוק

נורית חיווי לפנסי ערפל קדמי

מתי נורה זו מאירה?

נורות חיווי זו תוארנה כאשר פנס הערפל הקדמי מופעל (הנורה הירוקה מוארת). מתי נשתמש בפנסי ערפל? פנסי ערפל קדמיים נועדו לשפר את הראות ולמנוע תאונות בתנאי ראות לקויה עקב ערפל, גשם, שלג וכדו'.
נורית אזהרת מערכת הגה כוח EPS

נורית אזהרת מערכת הגה כוח EPS

מדוע מאירה נורת ההתראה?

נורה זו מאירה כאשר זוהתה תקלה במערכת ההגה כוח. נסה לכבות את המנוע ולהניע שוב, אם הנורה עדיין מאירה, יש להגיע למרכז שירות קיה לשם בדיקה

נורית אזהרה לבלם חניה ונוזל בלמים

על מה מתריעה המערכת?

נורת חיווי זו מאירה כאשר בלם החניה מופעל או כאשר מפלס נוזל הבלמים נמוך. באם הנורה ממשיכה להאיר לאחר שחרור בלם החניה, בדוק את מפלס נוזל הבלמים.

הערה: מידע זה הינו בסיסי, יתכנו הבדלים בתפקודים בין הדגמים השונים. בכל מקרה של הבדל בין ההסברים בין מדריך זה לספר הרכב יהיו תקפים ההסברים בספר הרכב.  

 

דילוג לתוכן